Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szerelmes idézetek

2010.01.02

                                     Szerelmes idézetek

A szeretet képessé teszi az embert arra, hogy leküzdje az elkülönülés és az egyedüllét érzését. A szeretet az emberben működő aktív erő, amely áttöri az embertársakat elválasztó falat, és egyesíti az egyént másokkal.
         Erich Fromm
         
 
A nagy szavak nem érnek semmit,
Elszállnak, mint az őszi szél
De a szeretet, ha tiszta szívből fakad,
Elkíséri az embert, amíg él.
         József Attila
 
A szeretet nem egy személy kizárólagos szeretete, hanem olyan lelkiállapot, amelyben készek vagyunk mindent szeretni; az az állapot, amelyben egyedül ismerhetjük föl lelkünk isteni eredetét.
         Lev Tolsztoj
 

 

Az őszinte szeretet sokszor kényszerül olyan igazságot mondani, mely neki jobban fáj, mint annak, aki konok szívvel hallgatja.

         Charles Spurgeon 
 
Nincs nagyobb boldogság, mint ha szeretnek bennünket embertársaink és úgy találjuk: jelenlétünk hozzájárul ahhoz, hogy jól érezzék magukat.
         Charlotte Bronte   
 
A szeretet boldogító titkot tár fel előttünk: oly életet, amely összhangban van önmagunkkal és minden emberrel.
         Lev Tolsztoj
 
A szeretet nem adó, nem követelés, mely mögött ott áll a végrehajtó. A szeretet úgy árad, mint a napfény: csöndesen és állandóan - egyedül a maga csodatévő hevétől.
         Hekler Antal

 
A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége és a legnagyobb teherbíró ereje.
         Charles Spurgeon 
 
Az ember mindent látó, mindent megvilágító nap, ha szeret, és ha nem szeret: sötét lakás, amelyben füstös lámpás ég.
         Friedrich Hölderlin
 
Aki szeret, aki mindig szeret, nem ér rá panaszkodni és boldogtalannak lenni.
         Joseph Joubert
 
 
A forró vas, annak ellenére, hogy tompa, mélyebben hatol a fába, mint a hideg acél, mely éles. A szeretet is mélyebbre hatol az igazságba, mint a puszta elmélet, vagy rideg tudomány.
         Charles Spurgeon 
 
A szeretet a hűség csontvelője, a jámborság ütőere, a lelkierő izma, úgyszólván, maga az élet.
         Charles Spurgeon 
 
Megcsókollak
te nekem adsz csókot
aztán elindulsz szótlanul
és magaddal viszed életem.
         Kassák Lajos        
 
Veled mindenkinél büszkébb vagyok;
Csak egyben koldus: mindent elvehetsz,
S ezzel a legkoldusabbá tehetsz.
         William Shakespeare       
 

 

Szeretni annyi, mint mások boldogságában lelni meg a magunk boldogságát.

         Gottfried Wilhelm Leibniz        
 
Most, bár szerelmünk már-már alig él,
s ravatalánál zokog a hüség
és utolsót lüktet a szenvedély
s a tisztulás lefogja a szemét,
most még, noha mindnyájan elsiratták
fel tudnád támasztani, ha akarnád.
         Michael Drayton   
 

 

Az élet végén megállva visszanézünk az elmúltakra, azt fogjuk mondani: sokat szenvedtem, sokat csalódtam - de szerettem.

         Alfred de Musset  
 
Mély, fémfényű, szürke, szépszínű szemedben, édesem,
csodálatos csillogó csengők csilingelnek csöndesen,
csendesen, - hallani nem lehet, talán látni sem: az látja
csak, aki úgy szeret, mint én, édesem!
         Babits Mihály       
 
 
Szeress, ne kérdezd, hogy miért,
Ha nem magamért: magadért,
A jövőért, egy napodért,
Ezért a meleg mosolyért,
Mit sem mégis ízlelhetett ajkad,
Ennyiért,
Ízéért e friss pilanatnak.
         Illyés Gyula 
 
Rosszkedv, féltés, szomorúság!
Ez az, amit szerelemnek neveznek.
         Füst Milán
 
 
Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem!
Ó, jaj, az út lélektől lélekig!
Küldözzük a szem csüggedt sugarát,
S köztünk a roppant, jeges űr lakik!
         Tóth Árpád 
 
A szerelmesek civódásai csak erősítik a szerelmet.
         Terentius    

 
Ha vége, hát csókolj meg s isten áldjon;
megtagadlak, már nem vagyok tied;
gyönyörnek, óh, mily gyönyörnek találom,
hogy ledobhattam bilincseimet.
Egy kézfogás még, - töröld eskünket
s ha találkoznak sorsunk útjai,
ne árulja el se szó, se tekintet,
hogy a volt vágyból maradt valami.
         Michael Drayton   
 
A szerelem soha, semmit és senkit nem kérdez. Meglep, és kíméletlenül leteper, mint az elemi erő.
 
Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon,
Fájása édes, hadd fájjon, hagyom.
Ha balgaság, ha tévedés, legyen,
Ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem!
         Juhász Gyula        
 
Ha nem szerelmet, akkor hát mit érzek?
És ha szerelem ez, minő, miféle?
Ha jó, miért van oly halálos éle?
Ha rossz, e gyötrelem miért oly édes?
         Francesco Petrarca         
 
Az újdonság bája ugyanaz a szerelemben, ami a gyümölcs hamvassága: ragyogást ad, amely könnyen múlik, és nem tér vissza soha.
         La Rochefoucauld
 
Minden szenvedélyes szerelem mélyén végzetszerűen van valami félreértés, egy nagylelkű illúzió, az ítélőképesség tévedése - egy hamis fogalom, amit egyik ember a másikról alkotott, s ami nélkül lehetetlen volna vakon szeretniük egymást.
         Roger Martin du Gard
 
Mióta készülök, hogy elmondjam neked
szerelmem rejtett csillagrendszerét;
egy képben csak talán, s csupán a lényeget.
De nyüzsgő s áradó vagy bennem, mint a lét,
és néha meg olyan, oly biztos és örök,
mint kőben a megkövesült csigaház.
         Radnóti Miklós     
 
Kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág,
de benned alszom én is, nem vagy más világ,
S idáig hallom én, hogy változik a sok
rejtelmes, vékony, bölcs vonal
hűs tenyeredben.
         Radnóti Miklós     
 
Álomban mindig egészen enyém vagy.
S hiszem fönn is néha, hogy megcsókoltalak.
         József Attila
 
Ahogy múlnak a hónapok, és váltják egymást az évszakok, valami nyugalom ereszkedik közénk, és noha a jól ismert lépések zaja nem hangzik fel többé már, és nem szól át az ismerős hang a szomszéd szobából, mégis érezhető a levegőben a szeretet légköre, mint egy élő jelenléte.
         Daphne Du Maurier        
 
A régi boldogság helyét halott csend vette át. De nézd csak, amott zöld hajtás ütötte fel a fejét a romok között... az új, jobb élet kezdetének jele.
         Pam Brown 
 
A szerelem a legrégibb, legújabb, páratlan világesemény.
         Friedrich Rückert  

 
Barátságot ajánlani, ha szerelmet kérünk: a legkegyetlenebb.
Kő, melyet adnak, ha éhen kenyeret kérünk.
         Ouida
 
Ajkunk módot talált, hogy elmondja, amit szó nem mondhat el sosem.
         Frederic C. Lawrence     
 
Nagy bátorság kell ahhoz, hogy egy ember fenntartás nélkül engedje szeretni magát. Bátorság, csaknem hősiesség. A legtöbb ember nem tud szeretetet adni és kapni, mert gyáva és hiú, fél a bukástól. Szégyelli, hogy odaadja, s még sokkal inkább szégyelli, hogy kiadja magát a másiknak, elárulja titkát. Azt a szomorú, emberi titkot, hogy szüksége van gyöngédségre, nem tud meglenni nélküle. Mert azt hiszem, ez az igazság.
         Márai Sándor        
 
Ha valaki elment, ne hívd többé vissza,
A megsárgult emlék nem lesz többé tiszta.
Ha valaki elment, és el tudott menni,
Nehezen akarva, de el kell feledni.
         Alexandre Dumas 
 
Az igazi szeretet próbája egyedül az, hogy nem fél a másik ember szeretetétől, hogy elegendő benne a szelídség, a türelem és az alázat ahhoz, hogy elfogadja azt.
         Pilinszky János
 
A szerelem egyik legfőbb erénye az, hogy szerénnyé, sőt félénkké teszi az embert.

         Honoré de Balzac 


A szeretet azt jelenti, hogy figyelsz valamire, akarsz valamit. Megpróbálsz valamit hozzáadni a világhoz. A szeretet az nagyon konkrét dolog: figyelni, adni.

         Ruttkai Éva 
 
 
 
Mindenik embernek a lelkében dal van
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.
         Babits Mihály       
 
 
 
A szeretet nem adó, nem követelés, mely mögött ott áll a végrehajtó. A szeretet úgy árad, mint a napfény: csöndesen és állandóan - egyedül a maga csodatévő hevétől.
         Hekler Antal
 
 
 
A forró vas, annak ellenére, hogy tompa, mélyebben hatol a fába, mint a hideg acél, mely éles. A szeretet is mélyebbre hatol az igazságba, mint a puszta elmélet, vagy rideg tudomány.
         Charles Spurgeon 
 
 
Mély, fémfényű, szürke, szépszínű szemedben, édesem,
csodálatos csillogó csengők csilingelnek csöndesen,
csendesen, - hallani nem lehet, talán látni sem: az látja
csak, aki úgy szeret, mint én, édesem!
         Babits Mihály       
 
 
 
Szeress, ne kérdezd, hogy miért,
Ha nem magamért: magadért,
A jövőért, egy napodért,
Ezért a meleg mosolyért,
Mit sem mégis ízlelhetett ajkad,
Ennyiért,
Ízéért e friss pilanatnak.
         Illyés Gyula 
 
 
 
Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon,
Fájása édes, hadd fájjon, hagyom.
Ha balgaság, ha tévedés, legyen,
Ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem!
         Juhász Gyula        
 
 
 
 
Mióta készülök, hogy elmondjam neked
szerelmem rejtett csillagrendszerét;
egy képben csak talán, s csupán a lényeget.
De nyüzsgő s áradó vagy bennem, mint a lét,
és néha meg olyan, oly biztos és örök,
mint kőben a megkövesült csigaház.
         Radnóti Miklós     
 

 
 
Ajkunk módot talált, hogy elmondja, amit szó nem mondhat el sosem.
         Frederic C. Lawrence     
 
 
 
Attól kezdve, hogy a sötét éjszaka véget ért, már késő lett volna bármit visszautasítani, végérvényesen beléd szerettem.
         Marguerite Duras  
 
 
 
 
Sőt kedvesebbé tészen a tudat,
Hogy aki mély és nagy tenger lehetnél,
Csak mint kicsiny kis harmatcsepp ragyogsz
A szerénységnek rózsalevelén.
         Petőfi Sándor       
 
 
 
De szóm nem lesz hőbb, mint illik s szokás,
csak tán csöppnyit puhább,
s csak úgy fogom kezed, mint bárki más,
csak tán picinyt tovább...
         Robert Browning  
 
 
 
A homokdűnék a széllel változnak, de a sivatag ugyanaz marad. Így lesz a mi szerelmünkkel is.
         Paulo Coelho        
 

 
 
Ha szeretlek, beléd bújok, körülnézek benned. Először mintha egy idegen országba érkeznék, aztán, amikor befogadsz, egyre ismerősebb leszel. Megértem, milyen neked, egy másik Én-nek lenni, sőt egy kissé én is Te leszek. Már látom, mi fáj neked, keserves és boldog emlékeid mintha az enyémek lennének. Ki tudok nézni a szemeden, onnan látom most magamat - és megismerem a múltadat, a sorsodat, örömeidet és rögeszméidet. Ráhangolódok gondolataid hullámhosszára, s veszem szíved kódolt adásait. Ha a szíved gyorsabban ver, azén szívem is hevesebben fog dobogni. És ha valamitől félsz, én is szorongani kezdek, és lehet, hogy megértjük, mitől félünk mindketten. De mindez csak akkor történhet meg, ha beléd bújok.
         Müller Péter
 

 
 
Nélküled üres minden képkeret
és világtalan az egész világ.
         Petőfi Sándor       
 

 
 
Szeretlek. Bár te gúnyolsz, vádolsz
És szívemet is elítéled:
Bevallom a rengetegnek,
hogy egyedül csak érted élek.
         Endrődi Sándor    
 
 
 
Nem adhatok mást, csak mi lényegem.
         Madách Imre        
 
 
 
Minden csókomban meghalok
S ajkaidon kelek újra.
         Ady Endre  
 
 
 
Szeretni annyi, mint vállalni a legnagyobb kockázatot. Jövőnket és boldogságunkat adni valaki kezébe. Engedni, hogy kétkedés nélkül bízzunk valakiben. Elfogadni sebezhetőségünket. Én pedig szeretlek.
         Helen Thomson    
 
 
 
 
Nélküled, mint az olló egy fele
- van árvább ennél?
Suta a sorsom: hogy vágjak vele?
Mit kezdenék, ha nem szeretnél?
         Illyés Gyula
 

 
Szeretlek, mint anyját a gyermek,
mint mélyüket a hallgatag vermek,
szeretlek, mint fényt a termek,
mint lángot a lélek, test a nyugalmat!
Szeretlek, mint élni szeretnek
halandók, amíg meg nem halnak.
         József Attila


Köszönöm, hogy te vagy.
Az órát köszönöm,
Amelyben fényül nyert e
Világtalan világ,
Köszönöm, hogy kezed
Kinyújtottad felém,
S árnyául elfogadtál sugárzó
Életednek.
         Móra Ferenc         
 

 
 
A pillanatok zörögve elvonulnak,
de te némán ülsz fülemben.
Csillagok gyúlnak és lehullnak,
de te megálltál szememben.
         József Attila
 
 
 
A Nap kihűl, a Föld kiszárad,
az ég üres lesz nélküled,
és én senki vagyok, ha te nem vagy velem.
Annyira szeretlek!
         Sütő András
 
 
 
A gyepet nézem, talán a gyepet.
Mozdul a fű. Szél vagy zápor talán,
vagy egyszerűen az, hogy létezel
mozdítja meg itt és most a világot.
         Pilinszky János     
 
 
 
Im, szerelmem ekkép változik, de
Soha meg nem szűnik, mindig él,
S nem gyöngül, ha néha szelidebb is...
Gyakran csendes a folyó, de mély!
         Petőfi Sándor       
 
 
 
Jó érezni, hogy szeretlek.
Nagyon és egyre jobban,
Ott bujkálni két szemedben,
Rejtőzködni mosolyodban.
Érezni, hogy szemeid már
szemeimben élnek és néznek,
S érezni azt, ha szép, veled szép
És csak veled teljes az élet.
         Illyés Gyula 
 
 
 
Az igazi szerelmeseknek nem kell térben és időben találkozni, ők a szívükben mindig egyek.
         Joyce Vissell        
 
 
 
 
Minden percedet csókolom,
nem múlik ízed az ajkamon,
csókolom a földet, ahol jársz,
csókolom a percet, mikor vársz,
messziről kutatlak, kereslek,
szeretlek, szeretlek, szeretlek.
         Szabó Lőrinc        
 
 
Karod fonja nyakam köré a szél,
a napban csókod messzi tüze él,
közelebb vagy hozzám mindenkinél.
         Szabó Lőrinc
 
 
Egy kapcsolat igazi próbája, hogy bár nem értünk egyet, nem eresztjük el egymás kezét.
         Alexandra Penney 
 
 
 
Olykor többet talál a szív, mint várni mer...
         Corneille     
 

 
 
Két boldog szerelmes kis kunyhóban is megfér.
         Friedrich Schiller  
 
 
 
Jó itt. Nincs más,
csak a kis ház.
Kint csönd és fény.
Bent te meg én.
         Szabó Lőrinc        
 
 

 
Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Õrizem a szemedet.
 
Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom
S őrizem a szemedet.
         Ady Endre  
 
 
 
Nem azért szeretlek, aki te vagy, hanem azért aki én vagyok melletted.
         Gabriel Garcia Márquez  
 
 
 
Óh, mennyi érzék! Minek is van ennyi!
Összekuszálják boldogságomat.
Lelkem, ha lát, süket szeretne lenni,
s ha hangod hallja, vak.
         Johann Wolfgang von Goethe   
 
 
 
Ahol nincs te, ott nincs én se.
         Ingmar Bergman   
 
 
 
 
Igézve álltam, soká, csöndesen,
És percek mentek, ezredévek jöttek -
Egyszerre csak megfogtad a kezem,
S alélt pilláim lassan felvetődtek,
És éreztem: szivembe visszatér
És zuhogó, mély zenével ered meg,
Mint zsibbadt erek útjain a vér,
A földi érzés: mennyire szeretlek!
         Tóth Árpád
 
 
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.